FAQ
Sitemap
Print site
Hovedside Produkter Services Administration Om os
Du er her: Skip Navigation LinksFlipmakerLicensbetingelser
Vilkår for brug af FlipMaker
Omfang
Disse vilkår gælder for enhver brug af den service der udbydes på www. flipmaker.com.
Alle aftaler bliver indgået med Inspirat ApS Cvr-nr. 31579996, der er en ansvarlige tjenesteudbyder.

Brugeren
Hvad enten brugeren er en fysisk eller juridisk person så omtales brugeren som ”du & din(e)” i disse vilkår. Med mindre andet udtrykkeligt er aftalt med Inspirat ApS, så er det alene brugeren der er adgang til at anvende flipmaker.

Produktinformationer
De ydelser Inspirat ApS udbyder på www.flipmaker.com leveres udelukkende via Internettet. Inspirat ApS kan ikke gøres ansvarlig for manglende tilgang til tjenesten der skyldes følgende forhold:

• Manglende adgang til Internettet
• Overbelastning af Inspirat ApS servere
• Andre forhold, der er uden for Inspirat ApS’ kontrol

Betalingsformer
Inspirat ApS modtager de til hver tid på siden viste betalingskort.

Faktura sendes kun ud via e-mail.

Ønsker en bruger at betale via bankoverførsel kan dette ske, men i så fald giver Inspirat ApS først adgang til løsningen, når betalingen er registeret modtaget.

Inspirat ApS benytter Multicard som betalingsprovider. Multicard håndterer kreditkortbetalinger på SSL-beskyttede betalingssider. Inspirate ApS modtager ikke oplysninger om dit kreditkortnummer, kode eller andre kreditkort oplysninger!

Fornyelse
Inspirat ApS har ret til at, hvis du ikke har opsagt din licens, at trække en ny årslicens på dit oplyste betalingskort. Er kortet ikke gyldigt længere, eller betaler du ikke fornyelse, kan Inspirate ApS lukke for adgangen til flipmaker.com uden yderligere varsel.

Rykkergebyr
Ved udsendelse af rykkere bliver der pålagt et rykkergebyr på DKK 100,- + moms pr. rykker. Morarenten er 2% pr. påbegyndt måned af den til enhver tid forfaldne saldo.

Ansvarsbegrænsning
Inspirat ApS kan ikke gøres ansvarlig for fejl i de konverterede filer. Som bruger er du forpligtet til at sikre dig korrektheden af den konverterede fil/publikation, før du gør den tilgængelig for tredjemand.

Inspirat ApS er ikke erstatningsansvarlig overfor kundens indirekte eller afledede tab såsom driftstab, transportomkostninger, krav fra tredjemand etc.

Du alene er ansvarlig for, at uploadet materialet overholder gældende regler og retningslinjer indenfor udgivelse af publikationer.

Fortrydelsesret eller reduceret betaling
Når betaling af licens er sket, kan du ikke fortryde dit køb.

Køber du en licens i din egenskab af forbruger, samtykker du i, at du IKKE kan fortryde dit køb, når først licensen er betalt og leveret.

Inspirat ApS yder ikke reduceret betaling i tilfælde af, at du på grund af egne forhold ikke kan få adgang til www.flipmaker.com eller såfremt du ikke anvender flipmaker eller kun anvender flipmaker i begrænset omfang.

Begrænsninger i brugen
Flipmaker må ikke bruges til at producere publikationer, der overtræder dansk lovgivning eller som indeholder stærkt kontroversielle synspunkter. Filpmaker må heller ikke anvendes til at producere publikationer med anstødeligt indhold.

Inspirat ApS afgør om ovenstående regel er overtrådt og kan uden ansvar slettet publikationen, hvis du ikke efter et varsel på 3 hverdage har nedtaget publikationen fra www.flipmaker.com.

Inspirat ApS kan uden ansvar lukke for fremtidig adgang til Flipmaker, hvis du ikke overholder disse vilkår.


Dataplads og trafik
Ved oprettelse af en bruger får brugeren som standard 25MB harddiskplads samt fri trafik.

Hvis Inspirat ApS konstaterer, at din brug ikke kan ske ved normal trafikafvikling har vi ret til, uden varsel og uden ansvar, at lukke helt eller delvist for adgang til dine online publikationer.

Inspirate ApS kan med et varsel på 3 måneder kræve betaling for dit trafikforbrug. Kun brug der sker efter udløb af varslet, vil blive krævet betalt.

Oppetid
Inspirat ApS tilstræber adgang til www.flipmaker.com 24 timer i døgnet hele året rundt.

Du accepterer, at adgangen kan afbrydes i kortere perioden i tilfælde af opdateringer og anden systemvedligeholdelse.

Friholdelse
Du forpligter dig til at friholde Inspirat ApS for ethvert krav fra tredjemand som følge af, at offentliggjort materiale krænker tredjemands rettigheder eller er i strid med dansk lov.

Gratis version
Vælger du alene at anvende den gratis version, er du opmærksom på og accepterer, at den gratis version kun giver mulighed for at oprette, samt publicere, 2 stk. publikatoiner på maximalt 25 mb.

Du er gjort opmærksom på og accepterer, at den gratis version har begrænset funktionalitet og indeholder bannerreklamer, link, samt en kort tekst om free produktet.

Bannerreklamer vil løbende blive udskiftet.

Inspirat ApS sender en mail en gang om året, hvor du skal bekræfte, at du fortsat ønsker at anvende den gratis version. Bekræfter du ikke mailen uanset årsag hertil, så sletter Inspirat ApS automatisk dine publikationer.

Gyldighed
Adgang til brug er gældende i 12 måneder fra den dato, du vælger at tilføje din online publikation en licens eller vælger at få den vist som en Free version. Fornyelse af licensen efter udløb af en 12 måneders periode kræver fornyet betaling til Inspirat ApS.

Moms
Alle priser er angivet excl. moms.

Udland samt Grønland
Salg til udlandet samt Grønland bliver ikke opkrævet dansk moms (25%), såfremt reglerne herfor er opfyldt.

 
 
Login
 
Brugernavn
Password
Login
Glemt login.